[اسم]

silicon

/ˈsɪlɪkən/
غیرقابل شمارش

1 سيليکون (ماده شیمیایی با نماد Si)

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیلیسیم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان