[اسم]

silicon

/ˈsɪlɪkən/
غیرقابل شمارش

1 سيليکون (ماده شیمیایی با نماد Si)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان