[اسم]

silhouette

/ˌsɪluˈet/
قابل شمارش

1 ضد نور سایه نما، سیلوئت

  • 1. the silhouette of building
    1 . سایه نمایی از یک ساختمان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان