[اسم]

silent majority

قابل شمارش

1 اکثریت خاموش (سیاست)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان