[اسم]

silencer

/sˈaɪlənsɚ/
قابل شمارش

1 صداخفه‌کن (اسلحه)

2 صداگیر (اگزوز اتومبیل)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان