[اسم]

silage

/ˈsaɪlɪdʒ/
غیرقابل شمارش

1 علوفه انبار شده (در سیلو) سیلاژ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان