[صفت]

silhouetted

قابل مقایسه

1 سایه انداخته ایجاد سایه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان