[صفت]

silken

قابل مقایسه

1 ابریشمی مانند ابریشم، نرم و براق

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابریشمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان