[اسم]

silverware

/ˈsɪlvərwer/
غیرقابل شمارش

1 ظروف نقره

معادل ها در دیکشنری فارسی: نقره‌آلات
مترادف و متضاد cutlery flatware
  • 1.a piece of silverware
    1. یک عدد ظرف نقره
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان