[صفت]

simian

/ˈsɪmiən/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more simian] [حالت عالی: most simian]

1 میمون‌سان میمون‌مانند

مترادف و متضاد apelike
  • 1.the simian characteristics of human beings
    1. خصوصیات میمون‌سان انسان‌ها
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان