[اسم]

simile

/ˈsɪməli/
قابل شمارش

1 تشبیه (صنعت ادبی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: تشبیه
  • 1.A simile is a bit like a metaphor.
    1. تشبیه کمی شبیه به استعاره است.
  • 2.what's the difference between a simile and a metaphor?
    2. تفاوت بین تشبیه و استعاره چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان