[صفت]

silvery

قابل مقایسه

1 نقره‌ای

معادل ها در دیکشنری فارسی: نقره‌ای سیمین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان