[اسم]

skirt

/skɜrt/
قابل شمارش

1 دامن

معادل ها در دیکشنری فارسی: دامن
leather/pleated/cotton ... skirt
دامن چرمی/پلیسه‌دار/پارچه‌ای و...
  • She bought a cotton skirt to wear in the party.
    او یک دامن پارچه‌ای برای پوشیدن در مهمانی خرید.
to wear a skirt
دامن پوشیدن
  • She wore a skirt and blouse.
    او یک دامن و یک بلوز پوشید.
a long/short skirt
یک دامن بلند/کوتاه
  • a short skirt and high heels
    یک دامن کوتاه و کفش پاشنه بلند
کاربرد اسم skirt به معنای دامن
معادل اسم skirt در فارسی "دامن" است. به نوعی لباس زنانه یا دخترانه که با حالتی آویزان از کمر به پایین را می‌پوشاند، skirt یا دامن گفته می‌شود. skirt انواع مختلفی دارد، دامن کوتاه و ... مثال:
".She wore a skirt and blouse" (او یک دامن و یک بلوز پوشید.)
"mini skirt" (دامن کوتاه)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان