[اسم]

slaughterer

/slˈɔːɾɚɹɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سلاخ

معادل ها در دیکشنری فارسی: سلاخ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان