[اسم]

smithy

/smˈɪθi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آهنگری

معادل ها در دیکشنری فارسی: آهنگری
مترادف و متضاد blacksmith's workshop
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان