[اسم]

soccer

/ˈsɑk.ər/
غیرقابل شمارش

1 فوتبال

مترادف و متضاد football
 • 1. a soccer player
  1 . یک بازیکن فوتبال
 • 2. Are you coming to the soccer match?
  2 . آیا تو به مسابقه فوتبال می‌آیی؟
 • 3. He plays soccer for a local team.
  3 . او برای یک تیم محلی فوتبال بازی می‌کند.
 • 4. I'm a big soccer fan.
  4 . من یک طرفدار جدی فوتبال هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان