[صفت]

statesmanlike

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیاست‌مدار سیاستمدارانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان