[صفت]

stateside

/ˈsteɪtsaɪd/
غیرقابل مقایسه

1 در ایالات متحده مربوط به آمریکا، آمریکایی

a well-known Stateside cop show
یک سریال تلویزیونی پلیسی مشهور آمریکایی
[قید]

stateside

/ˈsteɪtsaɪd/
غیرقابل مقایسه

2 به سوی ایالات متحده از ایالات متحده، در ایالات متحده

  • 1.His debut album was hugely successful Stateside.
    1. آلبوم اول او در ایالات متحده بسیار موفق بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان