[اسم]

stately home

/ˌsteɪtli ˈhoʊm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عمارت خانه مجلل

  • 1.It is an area with stately homes and houses that are about a century old.
    1. اینجا منطقه ای است که عمارت ها و خانه هایی دارد که تقریبا یک قرن قدمت دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان