[صفت]

stateless

/ˈsteɪtləs/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدون تابعیت فاقد ملیت، بی‌وطن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان