[صفت]

stately

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شکوهمند باوقار، شاهانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان