[اسم]

stateroom

/stˈeɪtɹuːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اتاق خصوصی (در کشتی بزرگ) اتاق کاپیتان یا افسر عالی رتبه (در کشتی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان