[اسم]

statesman

/ˈsteɪtsmən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیاستمدار رجل سیاسی، دولتمرد

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیاست‌مدار
  • 1.the party’s elder statesman
    1. رجل سیاسی مسن حزب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان