[فعل]

to step aside

/stɛp əˈsaɪd/
فعل گذرا
[گذشته: stepped aside] [گذشته: stepped aside] [گذشته کامل: stepped aside]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استعفا دادن کناره‌گیری کردن، کنار رفتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: کنار رفتن
  • 1.He was forced to step aside from his post.
    1. او مجبور شد از شغلش استعفا دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان