[قید]

step by step

/stɛp baɪ stɛp/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قدم به قدم گام به گام

  • 1.I know there's a lot to prepare, but just take things step by step and don't worry.
    1. من می‌دانم خیلی آمادگی لازم است، اما فقط همه چیز را قدم به قدم پیش ببر.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان