[جمله]

step on it

/stɛp ɑn ɪt/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گاز بده بجنب، یالا

informal
  • 1.I want you to send all these emails - and step on it.
    1. من از تو می‌خواهم همه این ایمیل‌ها را ارسال کنی؛ و بجنب.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان