[اسم]

step-parent

/ˈstep perənt/
قابل شمارش

1 پدرخوانده یا مادرخوانده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان