[اسم]

Stephanie

/stˈɛfəni/
غیرقابل شمارش

1 استفانی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان