[اسم]

stepladder

/ˈsteplædər/
قابل شمارش

1 نردبان تاشو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان