[اسم]

stepfather

/ˈstepfɑːðər/
قابل شمارش

1 ناپدری

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناپدری
  • 1.He lives at home with his mother and stepfather.
    1. او در خانه با مادرش و ناپدری‌اش زندگی می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان