[اسم]

stepchild

/ˈsteptʃaɪld/
قابل شمارش

1 فرزند خوانده فرزند ناتنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان