[اسم]

Stephens

/stˈiːvənz/
غیرقابل شمارش

1 استیونز (نام خانوادگی) استفنز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان