[اسم]

stepdaughter

/ˈstepdɔːtər/
قابل شمارش

1 نادختری دخترنانتی

معادل ها در دیکشنری فارسی: نادختری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان