[اسم]

stepbrother

/ˈstepbrʌðər/
قابل شمارش

1 برادر ناتنی نابرادری

معادل ها در دیکشنری فارسی: برادر ناتنی نابرادری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان