[صفت]

step-by-step

/stˈɛpbaɪstˈɛp/
غیرقابل مقایسه

1 گام‌به‌گام مرحله‌به‌مرحله

  • 1.Follow our simple step-by-step instructions.
    1. دستورالعمل‌های گام‌به‌گام ساده ما را دنبال کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان