[اسم]

stepping stone

/ˈstepɪŋ stoʊn/
قابل شمارش

1 جاپای سنگی (برای عبور از جایی) ردیفی از سنگ

2 سکوی پرتاب (برای موفقیت) پیش‌درآمد، مرحله ابتدایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان