[صفت]

stereophonic

قابل مقایسه

1 استریو (صدا)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان