[فعل]

to step down

/stɛp daʊn/
فعل ناگذر
[گذشته: stepped down] [گذشته: stepped down] [گذشته کامل: stepped down]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 استعفا دادن کناره‌گیری کردن، کنار رفتن

  • 1.He was forced to step down from his post.
    1. او مجبور شد از شغلش استعفا دهد.
  • 2.She stepped down as captain of the team.
    2. او از کاپیتان تیم بودن استعفا داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان