[صفت]

stormy

/ˈstɔːrmi/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: stormier] [حالت عالی: stormiest]

1 توفانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مواج منقلب طوفانی متلاطم
a stormy night
هوای توفانی
stormy seas
دریاهای توفانی

2 پرآشوب متلاطم، جنجالی

a stormy debate
یک مباحثه جنجالی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان