[اسم]

symposium

/sɪmpˈoʊsiəm/
قابل شمارش

1 هم‌نشست کنفرانس، همایش، سمپوزیوم

معادل ها در دیکشنری فارسی: هم‌نشست سمپوزیوم گردهمایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان