[اسم]

taxi driver

/ˈtæksi ˈdraɪvər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 راننده تاکسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: راننده تاکسی شوفر تاکسی
  • 1.I am the son of a taxi driver.
    1. من پسر یک راننده تاکسی هستم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان