[اسم]

team

/tiːm/
قابل شمارش

1 تیم (ورزشی و...) گروه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکیپ تیم تیمی
مترادف و متضاد crew gang group squad
a basketball team
یک تیم بسکتبال
a management team
تیم مدیریت
a team of advisers
تیم مشاوران
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان