[اسم]

teacup

/tˈiːkʌp/
قابل شمارش

1 فنجان چای

معادل ها در دیکشنری فارسی: استکان فنجان چای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان