[اسم]

teak

/tˈiːk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درخت ساج

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساج

2 چوب درخت ساج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان