[اسم]

teaching assistant

/ˈtiːtʃɪŋ əsɪstənt/
قابل شمارش

1 دستیار آموزشی استاد یار

معادل ها در دیکشنری فارسی: آموزشیار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان