[اسم]

temple

/ˈtem.pəl/
قابل شمارش

1 معبد

a Buddhist/Hindu/Sikh temple
معبد بودایی/هندو/سیک
to go to temple
به معبد رفتن

2 کنیسه

مترادف و متضاد synagogue
to go to temple
به کنیسه رفتن

3 شقیقه گیجگاه

  • 1. He had black hair, greying at the temples.
    1 . او موی سیاه داشت که در شقیقه‌اش داشت جوگندمی می‌شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان