[اسم]

the Thames

/temz/
غیرقابل شمارش

1 رود تیمز

  • 1.She lives south of the Thames
    1 . او در جنوب رود تیمز زندگی می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان