[قید]

thence

/ðɛns/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بنابراین

formal old use
مترادف و متضاد therefore

2 از آنجا از آن مکان

formal old use
  • 1.They were sent to Munich, and thence to Geneva.
    1. آنها به مونیخ و از آنجا به ژنو فرستاده شدند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان