[اسم]

throwback

/θɹˈoʊbæk/
قابل شمارش

1 نیاسانی (زیست‌شناسی) بازگشت به تمدن یا مرحله سابق، بازگشت به خصوصیات نیاکان

2 آدم ابتدایی و بی‌فرهنگ آدم سنتی، چیز ابتدایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان