[صفت]

throwaway

/ˈθroʊəweɪ/
غیرقابل مقایسه

1 یکبار مصرف

  • 1.a throwaway cigarette lighter
    1 . یک فندک یکبار مصرف
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان