[اسم]

tilde

/ˈtɪldə/
قابل شمارش

1 علامت مد علامت ˜

مترادف و متضاد swung dash
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان